Çalışma İzni

Çalışma izni, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı çalışmalarını önleyerek çalışma güvenliğini sağlamaktadır.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen çalışma izni, yabancı uyruklu işçiler için zorunludur. İşverenlerin personel alımında yabancı uyruklu işçi çalıştırma imkanının oluşabilmesi için  çalışma izni alması gerekmektedir.

 

Engin Danışmanlık Hizmetleri olarak işyerinizde çalıştırmak istediğiniz yabancı uyruklu kişiler için siz değerli kurumlarımıza çalışma izni alınması ile ilgili hizmet vermekteyiz. Web sitemiz üzerinden iletişime geçtiğinizde müşteri temsilcilerimiz sizlere en hızlı şekilde bilgilendirme yapacaktır.

Bize Ulaşın 

Kurumlar en az 6 ay geçerli bir oturma iznine sahip olan yabancılar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na E-Devlet portalı üzerinden online başvuru yapar.

Yabancının geçerli ikamet iznine sahip olmadığı durumlarda ikamet ettiği ülkenin ya da yasal bir ikametinin olduğu başka bir ülkenin Türk büyükelçiliği veya konsolosluğu üzerinden çalışma vizesi başvurusu yapılması gerekmektedir.  
 

Süreli Çalışma İzni:

Yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı iş kolundaki işyerlerinde, belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir. Aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Süresiz Çalışma İzni;

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az altı yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma izni alabilirler.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Bağımsız Çalışma İzni;

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bağımsız çalışma izninin uluslararası iş gücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İş gücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.

Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir.

Turkuaz Kart:

Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İş gücü Politikası Danışma Kurulu önerilerine göre değerlendirilen, akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülen yabancılar için süresiz çalışma izni ve ikamet hakları sağlayan Turkuaz Kart verilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir.

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süreci olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süreci içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Daha sonra süresiz olarak verilir.
 

 1. Çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az 5 T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Şirket ortağının yabancı olması ve çalışma izni talep etmesi durumunda 5 kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son 6 ayı için aranır ve şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
   
 2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
   
 • İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi.
 • Pasaport sureti.
 • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti. Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığımızın gerekli gördüğü mesleklerde çalışacak yabancılar için diploma zorunludur. Ev hizmetlerinde diploma ibrazı zorunlu olmayıp, bitirilen en son okula ilişkin beyan yeterlidir.
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu.

Yabancıya ve yabancı çalıştırmak isteyen işverene çalışma alanına bağlı olarak ek belgeler eksik evrak olarak talep edilebilmektedir. 

Başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak kaydıyla ödenecek ücretin, yabancının görev ve yetkinliği ile uyumlu olması zorunludur.

 • Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
 • Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
 • Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
 • Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
 • Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.
   

Aşağıdaki listede bulunan kişiler çalışma izni kriterlerine tabi değildir. Fakat çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları, çalışma izin kriterlerine tabi olmadıklarını kanıtlayan resmi evrakların temini ile çalışma izinleri sonuçlandırılacaktır.

 • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
 • En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
 • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.
   

Çalışma izni başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilgili kurumdan çalışma izni harç talebinde bulunur ve harç ücretlerinin 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Harç miktarları hakkında her yılın Ocak ayında güncelleme yapılmak kaydı ile 2021 yılı için 1 yıllık harç bedeli 1.017,80 TL, Değerli kart bedeli ise 125 TL’ dir.
 

WeCreativez WhatsApp Support
Size nasıl yardımcı olabiliriz?